Island   Frankreich   Min. Ergebnis Verlauf  
Spieltag   Spieltag    
Min. Status Punkte Tore   Min. Status Punkte Tore   1. 0 - 0  
TW Mattson 24 ok 16602 0   TW Du Pont 45 ok 45807 0   2. 0 - 0  
LA Jónsdóttir 20 ok 22349 1   LA Morel 6 ok 4256 0   3. 0 - 0  
RA Ingvaldsson 14 ok 10244 1   RA Fabron 17 ok 13126 0   4. 0 - 0  
RL Gudmunson 23 ok 16354 1   RL Roger 38 ok 31410 3   5. 1 - 0  
RR Einarsson 44 ok 40648 3   RR Moreau 25 ok 21281 1   6. 2 - 1  
SM Jóndalson 48 ok 25324 1   SM Gaillard 20 ok 19400 2   7. 3 - 2  
KL Gúdmundur 15 ok 10274 1   KL Leclerc 43 ok 76296 7   8. 4 - 2  
TW Helguson 36 ok 36193 0   TW Roux 15 ok 9120 0   9. 4 - 2  
LA Karlson 40 ok 25442 4   LA Chevalier 54 ok 40626 1   10. 4 - 3  
RA Bergenson 46 ok 49287 6   RA Souza 43 ok 34122 4   11. 4 - 4  
RL Eriksson 37 ok 17947 0   RL Clemente 22 ok 15044 1   12. 4 - 4  
RR Jónsson 16 ok 12813 1   RR Ducasse 35 ok 25661 3   13. 5 - 4  
SM Arnarsson 12 ok 12143 0   SM Pastor 40 ok 42481 1   14. 6 - 5  
KL Gođrúnarson 45 ok 45078 4   KL Baudin 17 ok 10768 3   15. 6 - 6  
    16. 6 - 7  
Spieltag Stärke 3384   Spieltag Stärke 3702   17. 6 - 7  
    18. 6 - 7  
Level   Level   19. 6 - 8  
Trainer   53       Trainer   35     20. 6 - 8  
Co - Trainer 16   Co - Trainer 20   21. 6 - 8  
Betreuer   18       Betreuer   13     22. 6 - 8  
Stadion Manager 11     23. 6 - 8  
Manager   PC     Manager   PC   24. 6 - 9  
Liga 2. Liga   Liga 2. Liga   25. 6 - 9  
Einsatz   90%       Einsatz   88%     26. 6 - 9  
Kondition 82%   Kondition 82%   27. 7 - 9  
Frische   85%       Frische   85%     28. 8 - 10  
Sporthalle 5000     29. 9 - 11  
Zuschauer   3011       Hz 10 - 12  
Taktik   1     Taktik   1     31. 11 - 13  
    32. 12 - 13  
    33. 13 - 14  
    34. 13 - 15  
    35. 14 - 15  
    36. 15 - 16  
    37. 16 - 17  
    38. 16 - 17  
    39. 16 - 18  
    40. 16 - 19  
    41. 17 - 19  
    42. 17 - 19  
    43. 17 - 19  
    44. 17 - 19  
    45. 17 - 20  
    46. 18 - 20  
    47. 19 - 21  
    48. 20 - 21  
    49. 21 - 21  
    50. 22 - 22  
    51. 23 - 22  
    52. 23 - 22  
    53. 23 - 23  
    54. 23 - 23  
    55. 23 - 24  
    56. 23 - 24  
    57. 23 - 25  
    58. 23 - 26  
    59. 23 - 26  
    60. 23 - 26