Japan   Kuba   Min. Ergebnis Verlauf  
Spieltag   Spieltag    
Min. Status Punkte Tore   Min. Status Punkte Tore   1. 0 - 0  
TW Taikanara 53 ok 48792 0   TW Rodríguez 0 verletzt 5 0   2. 0 - 0  
LA Sato 0 verletzt 7 0   LA Urgelles 39 ok 30283 4   3. 0 - 0  
RA Yoshida 31 ok 18617 2   RA Pardella 52 ok 40755 5   4. 1 - 0  
RL Kato 20 ok 19232 1   RL Milagritos 16 ok 7561 1   5. 1 - 0  
RR Kurokawa 41 ok 38571 2   RR Zapatero 52 ok 24545 2   6. 1 - 0  
SM Matsumoto 6 ok 5075 1   SM Villegas 30 ok 23303 3   7. 1 - 0  
KL Kobayashi 44 ok 32563 4   KL Palopsikus 45 ok 28160 2   8. 2 - 0  
TW Shonogon 7 ok 7266 0   TW Pérez 60 ok 44412 0   9. 2 - 0  
LA Matumoto 60 ok 49067 2   LA Martinez 21 ok 14415 2   10. 3 - 0  
RA Wabanabe 29 ok 26720 2   RA Álvarez  8 ok 3017 0   11. 3 - 0  
RL Juko 40 ok 30849 3   RL Urgelles 44 ok 34386 3   12. 3 - 0  
RR Kamatu 19 ok 15682 2   RR Cubez 8 ok 5276 0   13. 3 - 0  
SM Jamamato 54 ok 48702 6   SM Villaras 30 ok 20080 1   14. 3 - 0  
KL Takahashi 16 ok 17491 2   KL Pardo 15 ok 8613 2   15. 4 - 1  
    16. 5 - 2  
Spieltag Stärke 3433   Spieltag Stärke 2920   17. 6 - 3  
    18. 7 - 4  
Level   Level   19. 8 - 5  
Trainer   61       Trainer   59     20. 8 - 6  
Co - Trainer 11   Co - Trainer 21   21. 9 - 6  
Betreuer   23       Betreuer   18     22. 9 - 6  
Stadion Manager 20     23. 9 - 6  
Manager   PC     Manager   PC   24. 10 - 7  
Liga 3. Liga   Liga 3. Liga   25. 10 - 7  
Einsatz   86%       Einsatz   92%     26. 10 - 8  
Kondition 82%   Kondition 82%   27. 10 - 9  
Frische   85%       Frische   85%     28. 10 - 10  
Sporthalle 3000     29. 11 - 11  
Zuschauer   1607       Hz 11 - 12  
Taktik   0     Taktik   2     31. 11 - 13  
    32. 11 - 13  
    33. 11 - 13  
    34. 12 - 13  
    35. 12 - 14  
    36. 12 - 14  
    37. 13 - 14  
    38. 14 - 14  
    39. 15 - 15  
    40. 16 - 16  
    41. 17 - 16  
    42. 18 - 17  
    43. 19 - 17  
    44. 20 - 18  
    45. 21 - 19  
    46. 21 - 20  
    47. 21 - 21  
    48. 22 - 22  
    49. 23 - 22  
    50. 24 - 22  
    51. 24 - 22  
    52. 24 - 22  
    53. 25 - 22  
    54. 25 - 23  
    55. 26 - 23  
    56. 27 - 23  
    57. 27 - 24  
    58. 27 - 25  
    59. 27 - 25  
    60. 27 - 25