Lettland   Aegypten   Min. Ergebnis Verlauf  
Spieltag   Spieltag    
Min. Status Punkte Tore   Min. Status Punkte Tore   1. 0 - 0  
TW Eglitis 31 ok 21090 0   TW Abdelghani 49 ok 32981 0   2. 0 - 0  
LA Laima 35 ok 20774 1   LA Emam 22 ok 14335 2   3. 0 - 0  
RA Hallis 32 ok 17985 3   RA Fathallah 43 ok 21315 3   4. 0 - 0  
RL Kihnu 33 ok 19807 1   RL Aboutreika 48 ok 40586 8   5. 0 - 0  
RR Valdek 41 ok 33051 1   RR Ragab 17 ok 14079 2   6. 0 - 0  
SM Migles 18 ok 12995 2   SM Chavi 20 ok 7919 1   7. 1 - 0  
KL Esti 8 ok 6902 1   KL el Sayded 34 ok 18829 1   8. 2 - 1  
TW Rüta 29 ok 17493 0   TW Gomaa 11 ok 7776 0   9. 3 - 2  
LA Lacknius 25 ok 17452 2   LA Fadam 38 ok 14421 1   10. 4 - 3  
RA Laurus 28 ok 19082 1   RA Mubarak 17 ok 9141 1   11. 4 - 4  
RL Eglitis 27 ok 20012 3   RL Darzi 12 ok 5668 0   12. 4 - 4  
RR Kasenija 19 ok 11456 1   RR Emam 43 ok 15294 1   13. 5 - 5  
SM Kykus 42 ok 16280 2   SM Mohamedi 40 ok 24238 0   14. 5 - 5  
KL Balodis 52 ok 35081 7   KL Shawkay 26 ok 18891 2   15. 6 - 5  
    16. 6 - 6  
Spieltag Stärke 2566   Spieltag Stärke 2486   17. 6 - 7  
    18. 6 - 8  
Level   Level   19. 6 - 8  
Trainer   27       Trainer   33     20. 6 - 8  
Co - Trainer 16   Co - Trainer 20   21. 7 - 9  
Betreuer   27       Betreuer   10     22. 7 - 9  
Stadion Manager 15     23. 7 - 9  
Manager   PC     Manager   PC   24. 7 - 10  
Liga 3. Liga   Liga 3. Liga   25. 8 - 10  
Einsatz   89%       Einsatz   94%     26. 8 - 10  
Kondition 82%   Kondition 82%   27. 8 - 10  
Frische   85%       Frische   85%     28. 8 - 10  
Sporthalle 3000     29. 8 - 11  
Zuschauer   1610       Hz 9 - 11  
Taktik   0     Taktik   3     31. 10 - 12  
    32. 11 - 12  
    33. 11 - 13  
    34. 12 - 13  
    35. 13 - 14  
    36. 13 - 14  
    37. 14 - 14  
    38. 15 - 15  
    39. 15 - 15  
    40. 15 - 15  
    41. 15 - 16  
    42. 15 - 16  
    43. 16 - 17  
    44. 16 - 18  
    45. 17 - 18  
    46. 18 - 18  
    47. 19 - 18  
    48. 20 - 18  
    49. 20 - 18  
    50. 21 - 18  
    51. 22 - 19  
    52. 22 - 20  
    53. 22 - 20  
    54. 23 - 20  
    55. 24 - 20  
    56. 25 - 20  
    57. 25 - 21  
    58. 25 - 22  
    59. 25 - 22  
    60. 25 - 22