Canada   Griechenland   Min. Ergebnis Verlauf  
Spieltag   Spieltag    
Min. Status Punkte Tore   Min. Status Punkte Tore   1. 0 - 0  
TW Hoker 52 ok 27536 0   TW Periplotis 54 ok 29147 0   2. 0 - 0  
LA Demchuk 15 ok 8877 1   LA Spiropolus 11 ok 6915 0   3. 0 - 1  
RA Patel 49 ok 30573 6   RA Gallo 24 ok 8690 2   4. 0 - 2  
RL Morin 53 ok 16041 3   RL Kariasakis 6 ok 3690 0   5. 0 - 2  
RR Irland 39 ok 20332 3   RR Fakitakis 51 ok 37024 7   6. 1 - 3  
SM Miller 25 ok 18888 2   SM Neksis 39 ok 28232 5   7. 1 - 4  
KL Gbeke 16 ok 5966 1   KL Pliatsikas 55 ok 42173 4   8. 1 - 5  
TW Canner 8 ok 5752 0   TW Evangelos 6 ok 4110 0   9. 1 - 6  
LA Pendis 45 ok 17702 1   LA Niki 49 ok 16233 3   10. 2 - 7  
RA Côté 11 ok 4051 0   RA Goulopoulos 36 ok 22298 4   11. 2 - 7  
RL Kraemer 7 ok 1982 0   RL Spirus 54 ok 39101 3   12. 2 - 7  
RR Fortin 21 ok 6317 0   RR Kostadopulos 9 ok 4836 0   13. 3 - 7  
SM Skyler 35 ok 11811 2   SM Fantili 21 ok 13462 2   14. 3 - 7  
KL Gerth 44 ok 22511 5   KL Karadimas 5 ok 3481 1   15. 3 - 7  
    16. 4 - 7  
Spieltag Stärke 1849   Spieltag Stärke 2622   17. 4 - 8  
    18. 5 - 8  
Level   Level   19. 6 - 8  
Trainer   25       Trainer   40     20. 6 - 9  
Co - Trainer 24   Co - Trainer 18   21. 7 - 9  
Betreuer   28       Betreuer   18     22. 7 - 9  
Stadion Manager 40     23. 8 - 10  
Manager   PC     Manager   PC   24. 8 - 11  
Liga 4. Liga   Liga 4. Liga   25. 9 - 11  
Einsatz   87%       Einsatz   93%     26. 9 - 11  
Kondition 82%   Kondition 82%   27. 9 - 11  
Frische   85%       Frische   85%     28. 9 - 12  
Sporthalle 1000     29. 9 - 13  
Zuschauer   612       Hz 9 - 14  
Taktik   2     Taktik   1     31. 10 - 14  
    32. 10 - 15  
    33. 10 - 16  
    34. 10 - 17  
    35. 10 - 18  
    36. 11 - 18  
    37. 11 - 18  
    38. 11 - 18  
    39. 11 - 18  
    40. 12 - 18  
    41. 13 - 18  
    42. 14 - 19  
    43. 15 - 20  
    44. 16 - 21  
    45. 17 - 22  
    46. 18 - 23  
    47. 19 - 24  
    48. 19 - 25  
    49. 20 - 26  
    50. 20 - 27  
    51. 20 - 27  
    52. 21 - 28  
    53. 22 - 28  
    54. 22 - 28  
    55. 22 - 29  
    56. 23 - 29  
    57. 24 - 30  
    58. 24 - 31  
    59. 24 - 31  
    60. 24 - 31