Litauen   Griechenland   Min. Ergebnis Verlauf  
Spieltag   Spieltag    
Min. Status Punkte Tore   Min. Status Punkte Tore   1. 0 - 0  
TW Aschmoneit 47 ok 32293 0   TW Periplotis 27 ok 18250 0   2. 0 - 1  
LA Litwin 47 ok 25439 5   LA Spiropolus 40 ok 24158 6   3. 0 - 2  
RA Aurin 8 ok 4457 1   RA Gallo 5 ok 1663 0   4. 0 - 3  
RL Raduslav 48 ok 22908 5   RL Kariasakis 25 ok 14605 1   5. 0 - 4  
RR Andoleit 24 ok 15431 3   RR Fakitakis 52 ok 36153 2   6. 0 - 4  
SM Zint 30 ok 15830 1   SM Neksis 5 ok 3546 0   7. 1 - 5  
KL Jurgitas 5 ok 2971 0   KL Pliatsikas 44 ok 32763 5   8. 2 - 6  
TW Lauzenings 13 ok 8196 0   TW Evangelos 33 ok 21609 0   9. 2 - 6  
LA Kaukus 13 ok 4698 0   LA Sokratis 20 ok 9214 1   10. 2 - 6  
RA Adomaitis 52 ok 35896 3   RA Goulopoulos 55 ok 32247 4   11. 3 - 7  
RL Jogmin 12 ok 6642 0   RL Spirus 35 ok 24432 3   12. 3 - 7  
RR Boleslovas 36 ok 18561 3   RR Kostadopulos 8 ok 4040 0   13. 3 - 7  
SM Bajor 30 ok 22279 1   SM Fantili 55 ok 33653 2   14. 3 - 7  
KL Cevirka 55 ok 27099 5   KL Karadimas 16 ok 10912 2   15. 4 - 7  
    16. 4 - 8  
Spieltag Stärke 2441   Spieltag Stärke 2692   17. 5 - 9  
    18. 5 - 9  
Level   Level   19. 6 - 9  
Trainer   14       Trainer   41     20. 7 - 9  
Co - Trainer 33   Co - Trainer 9   21. 8 - 9  
Betreuer   15       Betreuer   13     22. 8 - 10  
Stadion Manager 15     23. 8 - 10  
Manager   PC     Manager   PC   24. 8 - 10  
Liga 4. Liga   Liga 4. Liga   25. 8 - 10  
Einsatz   95%       Einsatz   93%     26. 8 - 10  
Kondition 82%   Kondition 82%   27. 8 - 10  
Frische   85%       Frische   85%     28. 9 - 10  
Sporthalle 1000     29. 9 - 10  
Zuschauer   731       Hz 10 - 11  
Taktik   0     Taktik   0     31. 10 - 12  
    32. 10 - 12  
    33. 10 - 12  
    34. 10 - 13  
    35. 11 - 13  
    36. 12 - 13  
    37. 13 - 14  
    38. 13 - 15  
    39. 14 - 15  
    40. 15 - 16  
    41. 15 - 16  
    42. 15 - 17  
    43. 16 - 17  
    44. 16 - 17  
    45. 16 - 18  
    46. 16 - 19  
    47. 17 - 19  
    48. 17 - 20  
    49. 17 - 21  
    50. 18 - 21  
    51. 18 - 21  
    52. 19 - 22  
    53. 20 - 23  
    54. 21 - 23  
    55. 22 - 24  
    56. 23 - 25  
    57. 24 - 26  
    58. 25 - 26  
    59. 26 - 26  
    60. 27 - 26